Pedagogiset, opettavat ja kehittävät lelut

Pedagogiset, kehittävät ja opettavat lelut

Pedagogiset, eli kehittävät ja opettavat lelut tuovat suurta hyötyä lapsen taidoille. Lapsi oppii parhaiten leikin varjolla, oppimiseen ei kannata pakottaa. Siksi kehittävät ja opettavat lelut ovat palvelus niin lapselle kuin vanhemmille. Lelu voi kehittää motorisia taitoja, luovuutta, mielikuvitusta tai vaikka musikaalisuutta.

Lelu on lähes aina kehittävä niin kauan kun lapsi sillä omasta tahdostaan leikkii, mutta jotkin lelut korostavat tiettyjä kehittymisen ja oppimisen alueit muita tehokkaammin. Leikin avulla lapsi oppii tunnistamaan muotoja ja värejä, oppimaan numeroita, hahmottamaan kokoa ja etäisyyttä jne. Haasteet ja pulmienratkaisulelut ovat lapselle hyvästä, sillä aina kun lapsi ratkaisee haasteen, kasvattaa se myös lapsen itseluottamusta.

Erilaiset palapelit, kuviopelit, aktiviteettikuutiot jne. kehittävät lapsen pulmanratkaisukykyä  Luovuutta kehittää erityisesti piirtäminen, värittäminen, rakennus ja legopalikat sekä muut lapselle ”vapaat kädet” mahdollistavat lelut. Aktiivisuuteen ja liikkumiseen rohkaisevia leluja ovat erilaiset pallopelit ja leikkiajoneuvot. Musikaaliset lahjat harvoin menevät hukkaan ja erilaiset soittimet kehittävät samalla myös lapsen koordinaatiota ja motoriikkaa. Kirjat ja lapselle lukeminen kasvattaa mielikuvistusta ja kehittää verbaalisia taitoja.

Kun lapsella on hieman enemmän ikää, kiinnostus tieteisiin, avaruuteen, kemiaan ja biologiaan kasvavat. Mikroskoopilla on hauska tutkia paljain silmin näkymätöntä, kaukoputkella avautuu taivaalle aivan uusi maailma ja sähköopin perusasiat opitaan hauskasti kokeilun kautta.